Establiments

AGRICOLA RIGASOL, S.L.

 • Adobs-fitosanitaris-llavors-mat.primes-serveis
 • C. Cistellers, 10 P.I. Pronisa - 25280 SOLSONA
 • 973 48 15 84 - 689 38 73 11
 • agricola@rigasol.cat
 • www.rigasol.cat

AGROPECUÀRIA VENTURA, SL

 • Comerç de productes agraris i ramaders
 • C. Àguila, 12, baixos - 25280 SOLSONA
 • 973 48 11 46
 • agroven2007@gmail.com

GRANS

 • Empresa agrícola i fabricants de pèl·let
 • Ptda. Sant Honorat, antiga ctra. de Berga,km. 0,03 - 25280 SOLSONA
 • tel. i fax 973 48 07 59 - 638 70 24 20
 • solsona@gransllusanes.com
 • www.gransllusanes.com

GRUSVIP, VERGE PATROCINI, SCCL

 • Fabricació de pinsos compostos
 • Ctra. C-55 de Solsona, km. 64,500 - 08261 CARDONA
 • 93 869 12 27 - fax 93 869 00 41
 • grusvip@grupjane.com
 • www.grupjane.cat

MOVIGRUP, SA

 • Fàbrica de pinsos i serveis a la ramaderai i agricultura
 • Ctra. de Torà Ptda. St. Bernat - 25280 SOLSONA
 • 973 48 00 73 - 629 37 43 57
 • movigrup@movigrup.com

SERVEIS PRODUCTES AGRARIS SETÓ

 • Venda cereals,adobs,herbicides-serveis agricultura
 • Ctra. de Bassella, km. 2,6 - 25280 SOLSONA
 • 973 48 26 00 - 671 50 70 99
 • seto@setosolsona.com
 • www.setosolsona.com