Establiments

EXCAVACIONS CASAS D'OLIUS, SL

 • Excavacions, transports, esculleres i obra civil
 • C. Pirineu, 7- El Pi de Sant Just - 25286 OLIUS
 • 973 48 27 50 - 608 19 59 29
 • info@excavacionscasas.com
 • www.excavacionscasas.com

EXCAVACIONS JOAN PONS RIU

 • Moviments de terra, ruptures de camps, excavacions
 • C. Berguedà, 2 - 25280 SOLSONA
 • 608 19 12 55
 • info@canbajona.com

EXCAVACIONS RAMON ROMA, SL

 • Excavacions i moviments de terres
 • Casa Marmí - 25286 CASTELLAR DE LA RIBERA
 • 973 48 40 10 - 608 26 44 53
 • info@excavacionsrr.com
 • www.excavacionsrr.com

EXCAVACIONS SERRA DEL VERD

 • Excavacions, moviments de terres i transports
 • Ctra. La Coma, s/n - 25285 GUIXERS
 • tel. i fax 973 49 21 99
 • serradelverd@serradelverd.com

JORDI MARBÀ SOLÉ

 • Retroexcavadora - camió Dumper, transport de terres
 • C. Turp, 25 - 25280 SOLSONA
 • 973 48 37 34 - 666 72 28 44
 • jordimarba100@gmail.com

TRANSPORTS I EXAVACIONS JOSEP RIBERA

 • Moviments de terres, esculleres i servei de góndola
 • Casa Setó (Sant Climenç) - 25286 SANT CLIMENÇ DE PINELL
 • 689 38 29 05
 • jriberapallisa@gmail.com