Guia de serveis 2022

de Solsona i comarca

Establiments

TALLER D'ESCULTURA CASSERRAS

  • Creació conservació i restauració esculptòrica
  • C. del Parc, 2 - 25280 SOLSONA
  • 973 48 06 33
  • talleresculturacasserras@gmail.com